Bjolind © 2010

 

Bjolind AB

löner, bokföring &

administration

 

info@bjolind.se

 

 

Bjolind AB

 

Sköter löner, bokföring, skattedeklarationer och övrig administration åt mindre företag och föreningar lokaliserade i Sjuhärads-regionen.

 

Assisterar med avlastning för större företag vid arbetstoppar.

 

Tjänsten anpassas efter dina behov och önskemål, vare sig det gäller en helhets-lösning eller hjälp med vissa delar.

 

Det kan vara en återkommande tjänst eller ett tidsbestämt projekt.

 

Företaget är beläget i Alingsås, men det är ditt behov som kund som styr om arbetet skall utföras på plats hos dig eller hos Bjolind.

  

För mer information:

info@bjolind.se

Tel 070-609 49 86

 

 

 

 

 

 

Tjänster:

 

  • löner
  • löpande bokföring
  • skattedeklarationer
  • fakturering
  • betalningsservice
  • kund- och leverantörs-reskontra
  • lönebearbetning
  • övrig administration

 

Välj de tjänster du har behov av, så sätter vi tillsammans ihop en anpassad ekonomi-lösning.

 

 

 

 

Företagets säte: Alingsås

Org.nr 556861-7558